top of page

Setembre 1995

Preàmbul:

L’ideari d’un centre educatiu és essencial per poder saber quines són les bases a partir de les quals els monitors realitzen la seva tasca educativa. És un punt de referència, un horitzó que ens fa treballar a tots junts cap a una mateixa direcció i que, per tant, totes aquelles persones que formin part d’aquest centre hi han d’estar d’acord. Aquest document engloba una proposta educativa que defineix les diferents opcions de persona, societat i cultura a les quals tendim a partir de la nostra tasca de l’educació en el lleure.

La societat:

Optem per una societat respectuosa amb diferents ideologies, religions, cultures, sexes i races. Solidària i oberta al diàleg en les problemàtiques i conflictes que s’hi generin. Amb estructura justa que promou els drets i valors de la persona ajudant-la a créixer en totes les seves dimensions. I essent conscients de la seva realitat s’hi compromet i hi participa.

La persona:

Optem per una persona que segueixi l’estil de vida que proposa l’evangeli, és a dir, tenint com a model a Jesús i essent presència d’Església. Una persona que, conscient en la realitat en que viu, es compromet s’implica en el servei als altres. Que és crítica i reflexiva en tot allò que l’envolta. Que defensa i transmet la pau en la relació que estableix amb els altres, sense servir-se’n. Acollidora i respectuosa amb la diversitat, alhora que arrelada en el seu país. I sentint-se part de la natura, l’estima i la valora fent bon ús dels seus recursos.

La cultura:

Optem per una cultura arrelada a un país, Catalunya, i per una llengua, el català, amb una identitat pròpia que expressa i recull els sentiments, desitjos i vivències de tots els homes i dones de la nostra terra. Una cultura que manté viva la seva tradició i està oberta a totes les altres cultures que l’envolten i influeixen.

 

Novembre 2009

bottom of page